title

Výstava umění
Zdena Šafka

Na výstavě Zdeny Šafky jsou zastoupena převážně drobnější díla z období let 2012 – 2014. Ve svých pastelech zachytila dva odlišné světy. V prvním je hlavním motivem fascinace vztahem dvou neustále se proměňujících prostorů vody a vzduchu. Vodní plocha není nikdy úplně klidná, proměnlivý vítr a plovoucí oblaka vytváří na hladině různé škály modrých tónů, které jsou výsledkem proměnlivé intenzity dopadajícího světla a jeho odlišného lomu na více či méně nestálé hladině vody. Přesto je tím hlavním výsledným dojmem nezměrný klid. Ten se na jedné straně přenáší na pozorovatele a na druhé straně v něm může někdy naopak vyvolat až jistou úzkost plynoucí z obrovské masy a nekonečnosti i těchto dvou elementů.

Ústředním prvkem druhé, původně velmi rozsáhlé škály pastelů a olejů se stal železniční viadukt v zapadlém údolí na svahu ještědského hřebene. Autorka ho po dva roky zobrazovala v různých ročních obdobích a situacích, takže se někdy ocitnul výrazně nasvícený sluncem, obklopený vegetací a jindy se například téměř úplně ztratil v mlze. Stejné téma zpracovala Zdena Šafka i na rozměrných plátnech vystavených v Galerii ČP provozované společností PPF Art, zatímco obrazy z první série představila mimo jiné třeba na výstavě v Pekingu. Z roku 2013 jsou dvě větší plátna, z výstavy "Aqua et cetera" v rakouském Hardeggu, na nichž vodu jako ústřední motiv zpracovala autorka v bezprostředním spojení s lidmi.

Souhrné informace

  • trvání Od července 2015
  • místo Budova Gen
    U garáží 1/1611,
    Praha 7

Domluvit si 
prohlídku

Přijďte se na kanceláře podívat osobně a dejte si s námi kafe. Provedeme vás budoucností vaší firmy. V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu. Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností získá společnost z povahy věci Vaše kontaktní údaje, pak je společnost nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s Vámi.

Zavřit