Photo gallery

„Project ArtGen was designed as an urban space that is still pulsing with life.“

David Chisholm & Vít Máslo
Authors of the project

"There are plenty of spaces around the offices where you can enjoy your break – sit down and read a book or have a chat with your colleagues."

David Chisholm & Vít Máslo
Authors of the project

„Project ArtGen was designed as an urban space that is still pulsing with life.“

David Chisholm & Vít Máslo
Authors of the project

"There are plenty of spaces around the offices where you can enjoy your break – sit down and read a book or have a chat with your colleagues."

David Chisholm & Vít Máslo
Authors of the project

Arrange
a Tour

Visit our showroom and have a cup of coffee while we guide you through the future of your business. V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytnout společnosti své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu. Pokud při případné komunikaci mezi Vámi a společností získá společnost z povahy věci Vaše kontaktní údaje, pak je společnost nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s Vámi.

Zavřit